Cuối cùng chúng ta đã cầm trên tay những con Dani phiên bản giới hạn màu Cam đầu tiên trên thế giới

Hãy cho nó vào bộ sưu tập nào

- Dani Mini

- Dani 21700

- Dani SBS

Dicodes Orange Limited Edition

7.500.000₫Giá